Mautic – pierwsze kroki (camau01)

Mautic – pierwsze kroki to pierwsza część kursu przygotowanego w polskiej wersji językowej umożliwiająca poznanie systemu typu Marketing Automation – Mautic.
Mautic to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych systemów MA na świecie.